Menu

Retningslinjer

DISTRIBUSJON OG BENYTTELSE

– Medieproduktene i Sporveiens bilde- og filmdatabase er Sporveiens eiendom.

– Bruk av medieprodukter fra Sporveiens bilde- og filmdatabase skal kun skje i arbeidsrelaterte sammenhenger og funksjoner.

– Enhver kommersiell, privat og / eller annen utnyttelse av medieprodukter fra Sporveiens bildebase er ikke tillatt.

– Publisering og/eller bruk av medieprodukter som viser gjenkjennbare personer i materiale fra Sporveiens bildebase, er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning. Unntaket er dersom avbildede personer har gitt allment samtykke til bruk av medieproduktet, og dette fremgår tydelig (av grønn kategorisering).

– Publisering eksternt av materiale fra Sporveiens bilde og filmdatabase er ikke lov uten godkjenning fra Kommunikasjonsavdeling. Dette må innhentes ved hvert enkelttilfelle, uavhengig av om det er gitt generell tillatelse (grønn klarering) eller ei.OPPLASTING

– Medieprodukter som lastes opp av bruker til Sporveiens bilde- og filmdatabase overdras Sporveien som en del av bedriftens multimediemateriell. Dette betyr at det må påregnes bruk i bedriftsrelatert sammenheng og funksjon, dersom annet ikke er spesifisert.

– Medieprodukter som lastes opp av bruker skal være i tråd med Sporveiens generelle retningslinjer og profil.

– Medieprodukter som lastes opp av bruker vil være gjenstand for en godkjenning av administrator.

– Medieprodukter som vurderes å ha et uegnet, støtende eller på annen måte upassende innhold vil, uten nærmere forklaring, kunne bli fjernet av administrator.

– Medieprodukter som vurderes til å ikke innfri de kvalitative krav som stilles, uten nærmere forklaring, kunne bli fjernet av administrator.


Brudd på brukervilkårene for Sporveiens film- og bildedatabase vil medføre sletting og utestenging av brukerprofil.


SPØRSMÅL?

Kontakt Sporveiens kommunikasjonsavdeling
redaksjonen@sporveien.com