Menu

For spørsmål og henvendelser ta kontakt redaksjonen@sporveien.com.

Trenger du umiddelbar teknisk assistanse kan du oppsøke Service Desk i 5. etasje i Ø9 på Tøyen.

OM SPORVEIEN:

Sporveien 
er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.